top of page

Säkerställa studerandes digitala kompetensAnsökningsskedet


I ansökningsskedet krävs det att studerande har vissa digitala färdigheter

 • Fyller i ansökningsformuläret

 • Användning av studieinfo tjänsten

 • Stark identifikation i att ta emot en studieplats


Organisationers goda praxis för att säkerställa digital kompetens

 • Utbildningsanordnarens öppna instruktioner på hemsidan

 • Stöd eller ansökningstjänst för studie- och karriärvägledning

 • Utbildningsanordnarens öppna/frivilliga onlinekurser

 • Länk för kompetenskartläggning


Studiestart


I början av studierna krävs att studerande har digitala färdigheter gällande

 • Wilma

 • Digitala lärmiljöer

 • Branschspecifika applikationer/system

 • Office verktyg, Teams

 • Digital jobbsökning, t.ex Tiitus

Organisationens goda rutiner för att säkerställa digital kompetens är

 • Verksamhet i digital miljö GEM

 • Digital start eller orientering för studerande, digital verktygslåda

 • Orienterande studier

 • Digitala färdigheter test för att utvärdera digitala färdigheter

 • PUK diskussioner

 • Identifiera kompetens med hjälp av digitala kompetensmärken

 • Öppna/frivilliga digitala färdigheter onlinekurser anordnade av utbildningsanordnaren


Under studierna


Under sina studier krävs att studerande har digitala färdigheter gällande

 • Wilma

 • Digitala lärmiljöer

 • Branschspecifika applikationer/system

 • Office verktyg, Teams

 • Digital jobbsökning, t.ex Tiitus

Organisationens goda rutiner för att säkerställa digital kompetens

 • Stöd från ansvarig lärare

 • Utbildningsanordnares digitala lärmiljöer, läruppgifter och uppföljning

 • HelpDesk för studerande

 • Examensgrunder och kompetensmål relaterade till digital kompetens efter examen

 • Digitala instruktioner/checklistor

 • Öppna frågestunder/stödtimmar

 • Kompetensportföljer och yrkesprov

 • Digilots verksamhet och att göra den som en del av studierna

 • Digilots stöd för team

 • Stöd åt arbetsplatshandledare i branschspecifika program

 • Studier som stödjer lärandet

 • Verksamhet i digital miljö GEM


De bästa metoderna för att säkerställa digital kompetens finns på bilderna 5-7 i den nedladdningsbara filen (på finska)!

Ladda ner filen här


 

Uppdaterad: 9 april 2024

Skapad av


Studerandes digitala kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page