top of page

Ofta ställda frågor:


Hur definieras en studerandes digitala kompetens?

Definitionen av kompetens inkluderar kritiskt och ansvarsfullt användande av digital teknologi samt kunskap om juridiska och etiska principer.

KÄLLA: Nyckelkompetenser för livslångt lärande inom yrkesutbildningen - eGrunder (studieinfo.fi)


Vad är en studerandes digitala kompetens?

Digital kompetens innebär informations- och mediekunnighet, kommunikation, samarbete och innehållsskapande med hänsyn till säkerhet och upphovsrätt.

KÄLLA: Nyckelkompetenser för livslångt lärande inom yrkesutbildningen - eGrunder  (studieinfo.fi)


Hur kan en utbildningsanordnare stödja utvecklingen av studerandes digitala kompetens?

Utbildningsanordnaren bör ha en helhetsbild av vilket stöd utvecklingen av digital kompetens kräver vid ansökan och start av studier samt under studietiden.

Studerandes digitala kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page