top of page

Studerandes digitala kompetens och dess verifiering


Temat handlar om att säkerställa studerandes digitala kompetens, stödja utveckling och uppföljning i olika stadier av utbildningen; i ansökningsskedet, i början av studierna och under studierna. Digital kompetens stöds med mångsidiga metoder och den utvecklas i takt med att utbildningen fortskrider. Studerande vet hur man kommunicerar och samarbetar med digital teknik kritiskt, hållbart och ansvarsfullt. De har informations- och mediekunskap och problemlösningsförmåga.


 

Grundläggande frågor


Utbildningsanordnarens bästa praxis för att säkerställa studerandes digitala kompetens:
I ansökningsskedet
  • Utbildningsanordnarens öppna instruktioner på hemsidan

  • Stöd eller söktjänster för studie- och karriärvägledning på www-sidorna


I början av studierna
  • Introduktion, som studerandes digistart eller -introduktionskurs

  • Verksamhet i digital miljö (GEM) när studierna påbörjas


Under studierna
  • Digital lärmiljö, läruppgifter och uppföljning

  • HelpDesk-tjänst för studerande 

Uppdaterad: 9 april 2024

Skapad av


Studerandes digitala kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page