top of page
Studerandes digitala kompetens i arbetslivet


I detta tema kommer du att lära dig hur utbildningsanordnaren kan stödja studerande att skaffa och stärka allmän och yrkesspecifik digital kompetens. Utgångspunkten är att identifiera egna och arbetsgemenskapens metoder som rör stödet för utvecklingen och uppföljningen av studerandes digitala kompetens under lärande på arbetsplats. Fokus ligger på att erbjuda utbildning för arbetsplatshandledare och att utveckla deras förmåga att upptäcka förändringar i de yrkesspecifika behoven av digital kompetens.


 

Grundläggande frågor


Allmän vs. Yrkesinriktad digital kompetens: Arbetslivet kräver både allmänna och yrkesspecifika digitala färdigheter.


Definition av yrkesspecifik digital kompetens: Utbildningsanordnaren bör identifiera de digitala kompetensbehoven för varje yrkesområde.


Rollen för arbetsplatshandledare: Att introducera handledaren på arbetsplatsen är avgörande för att stödja studerandes digitala kompetens. I samarbete med arbetsplatshandledaren bör man komma överens om metoderna, verktygen och mätare för hur följa upp och utvärdera studerandes digitala kompetens.


Att hålla sig uppdaterad: Samarbetet mellan utbildningsanordnaren och arbetsplatshandledaren underlättar man ser och kan förutsäga förändringar i digitaliseringen och de yrkesspecifika digitala kompetensbehoven.


Rollen för utbildningsanordnaren / studerande: Utbildningsanordnare bidrar också till den samhälleliga digitala förmågan när studerande tar med sig sin förvärvade digitala kompetens till arbetslivet.


 

Checklista över viktigt innehåll i den digitala kompetensen som studerande behöver i arbetslivet


  1. Ta reda på vilka digitala tjänster och enheter studerande använder under sin lärande i arbetslivet.  2. Diskutera med arbetsplatshandledaren om vilka digitala verktyg, resurser och applikationer studerande kommer att använda för att utveckla sin kompetens.  3. Säkerställ att digitalisering och kraven på yrkeskunnande ingår i handledarutbildning och introduktioner för arbetsplatshandledare.  4. Se till att arbetsplatshandledaren har tillgång till digitala plattformar för handledning, uppföljning av kompetensutveckling och respons, såsom portföljer och lärdagböcker.  5. Säkerställ att målen för digital kompetens i branschen tydligt definieras i utbildningsavtalet eller läroavtalet för lärande på arbetsplats.  6. Informera om utbildningar för arbetsplatshandledare, såsom dem på ohjaan.fi och de som erbjuds av utbildningsanordnaren.
 

Uppdaterad 10.4.2024

Skapad av Miina Morko, Kukka-Maaria Flink och Niko Kyllönen


Studerandes digitala kompetens i arbetslivet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page