top of page

Steg i processen för produktion av läromedel:


Del 1

Identifiera studerandes behov:

Identifiera studerandes behov och intressen inom digitaliseringsområdet och skräddarsy erbjudandet för att möta dessa behov.

Utveckling av läromedel:

Utveckla läromedel som ger studerande en tydlig och interaktiv inlärningsupplevelse och hjälper dem att utveckla sina digitaliseringsfärdigheter.


Del 2

Tillhandahålla inlärningsmiljöer online:  

Tillhandahålla inlärningsmiljöer online som låter studerande lära sig var och när de vill.


Aktivt deltagande av studerande:  

Uppmuntra studerande att aktivt delta och diskutera ämnen och teman inom digitalisering. Samlar in respons och utvecklingsförslag kring användningen av digitalisering.

Utvärdering och respons:

Utvärdera studerandes framsteg och ge dem kontinuerlig och omedelbar personlig respons om deras färdigheter.


 

Berättelsen "Taikasalon ammattiopisto" (på finska)


Att producera läromedel 

Processen att producera digitalt läromedel

 

Processen att producera digitalt läromedel


 

Digitala läromedel

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page