top of page

Digitaliseringens hjärta – skaffar vi nytt eller diversifierar vi utnyttjandet av befintliga material och system?


En poddserie, där diskussionen förs på finska. I diskussionen deltar nätpedagogikutvecklaren Tiina Kuusisto och social- och hälsovårdsläraren Marjo Jaakonsaari från STEP-utbildningen samt lärarna Petteri Hietamäki och Matti Suvela från Pop- & Jazzkonservatoriet. Podden har tagits fram som en del av kompetens- och ledarutvecklingsprojektet Digitalisering, Digikunnig (Digiosaava.fi). Projektet har finansierats av Utbildnings- och kulturministeriet.


 

Avsnitt 1/3: Väl planerat är hälften vunnet   (Google Drive)


I avsnittet funderar vi på de faktorer som påverkar om det är värt att köpa ett nytt system eller material på en läroanstalt, eller om det skulle vara enklare och billigare att använda befintliga material och system på ett mer mångsidigt och effektivt sätt än idag. Kan du komma på ett nytt sätt att använda materialen eller systemet? Går det att ta hänsyn till kompetensen i organisationen och är det känt vem det skulle vara bra att ha med i verksamheten? Har det redan tillgängliga materialet kartlagts? Kom och lyssna på en intressant diskussion och samla tips. Glöm inte att använda checklistan som ingår i avsnittet.


Ladda ner designchecklistan (Google Drive) här


 

Avsnitt 2/3: Hur mycket expertis krävs för att ta fram materialet   (Google Drive)

 

Det finns många saker att tänka på när man producerar och bygger läromedel. Det går inte alltid att tänka till slutet och på vägen kan man stöta på olika oväntade utmaningar. I avsnittet diskuterar vi faktorerna relaterade till att producera materialet och hjälper dig att identifiera potentiella fallgropar och förbereda dig för dem i förväg. Håll ett öppet sinne, var förberedd och acceptera att det alltid kommer att finnas några variabler längs vägen oavsett allt. Kom och lyssna på en intressant diskussion och samla tips. Glöm inte att använda checklistan som ingår i avsnittet.


Ladda ner implementerings- och produktionschecklistan ( Google Drive) här


 

Avsnitt 3/3: Cirkeln stänger   (Google Drive)


Hur kommer den överenskomna praktiken och den skapade processen att implementeras i hela organisationen och tas i bruk i vardagen? Hur frammanar man olika användningsmönster? I avsnittet diskuterar vi materialets tillgänglighet, att hantera helheten och stärka användningskulturen. Håll ett öppet sinne, gå in i obehagszonen och lär dig något nytt. Digital handlar om kontinuerligt lärande, misslyckande och att lära av det. Kom och lyssna på en intressant diskussion och samla tips. Glöm inte att använda checklistan som ingår i avsnittet.


Ladda ner checklistan för publicering och implementering här ( Google Drive)


Digitalt läromedel

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page