top of page


Digitalt läromedel


Organisationen måste ha processer eller arbetssätt genom vilka den konsekvent följer upp och utvärderar kvaliteten, användbarheten och tillgängligheten av sina digitala läromedel. Fokus ligger på anvisning av upphandling och att samla information om läromedel och appikationsslicenser. En tydligt beskriven, uppgiftsbaserad och dokumenterad anskaffningsprocess säkerställer högkvalitativt och pedagogiskt ändamålsenligt digitalt material för studerande och lärare.


En välfungerande lärare producerar tillgängligt digitalt läromedel med hjälp av redan befintligt, delat material. Bra och flexibla produktionsmetoder har utvecklats tillsammans med studerande och personal, så materialet och verksamheten tjänar både skaparen och användaren bäst. Med hänsyn till användningsmöjligheterna och etiska utmaningar för applikationer baserade på artificiell intelligens.


 

Grundläggande frågor


Tillgängligt digitalt läromedel tas fram med hjälp av redan befintligt, delat material

  • Instruera personal i produktion och samanvändning av digitalt läromedel.


  • Medel och åtgärder för att utveckla kompetens och resurser för att producera digitalt läromedel.


  • Bra och flexibla produktionsmetoder har utvecklats tillsammans med studerande och personal.


  • Kriterier för högkvalitativt lärande på nätet och sätt att producera högkvalitativt digitalt läromedel.


  • Det tillgängliga materialet tjänar både skaparen och användaren bäst.


  • Vi löser och bestämmer hur vi ska sköta tillgängligheten och vems ansvar det är.


  • Användningsmöjligheterna och de etiska utmaningarna för applikationer baserade på artificiell intelligens beaktas.


  • Vi löser och bestämmer hur fördelarna och utmaningarna med tjänster och applikationer baserade på artificiell intelligens ska införas och beaktas. 

Uppdaterad 10.4.2024

Skapad av Minna HaasioDigitalt läromedel

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page