top of page

Ofta ställda frågor


Vad är Creative Commons licenser?

Creative Commons licenser är öppna licenser som möjliggör delning och öppen användning av upphovsrättsskyddade verk. Creative Commons licenssystem innehåller olika funktioner, som kombineras för att skapa sju olika licenser.

Licenser ger upphovsmannen möjlighet att välja under vilka förutsättningar han vill tillåta användning av sitt verk. Till exempel kan författaren förbjuda kommersiell användning av hans verk eller kräva att modifierade versioner publiceras under samma licens.


Vad är öppet läromedel?

Öppet läromedel är läromedel som används i undervisningen som är öppet tillgängligt, användbart, kan modifieras och delas. Öppet läromedel är licensierat med en öppen licens, till exempel Creative Commons licenser.

Öppet läromedel kan vara till exempel text, bilder, filmer, ljud, spel, test eller hela kurser. Syftet med öppna läromedel är att främja kvaliteten på lärandet, jämlikhet och samarbete.


Vad har lärare för upphovsrätt?

Lärares upphovsrätt innebär att läraren är upphovsrättsinnehavare av sina egna undervisningsverk, såsom läromedel, föreläsningar, presentationer och tentamensfrågor. Läraren kan bestämma hur han vill dela och licensiera sina egna verk.

Lärarens upphovsrätt övergår inte till arbetsgivaren, om det inte har avtalats särskilt. Läraren ska också respektera andra upphovsmäns rättigheter och följa upphovsrättslagen och avtalen när hen använder verken i sin undervisning.


Vilken typ av material kan användas i undervisningen?

Olika material kan användas i undervisningen, med vissa begränsningar och villkor. I undervisningen kan till exempel verk visas och presenteras i en undervisningssituation, om undervisningen är öppen endast för studerande och lärare.

I undervisningen kan du även kopiera och skriva ut verk i undervisningssyfte, om läraren eller läroanstalten har ingått avtal med Kopiosto. I undervisningen kan du även spara och dela verk digitalt i undervisningssyfte, om läraren eller läroanstalten har ingått avtal med Suomen eOppimiskeskus.

I undervisningen kan du även använda öppet läromedel och andra verk under öppen licens, så länge du följer licensvillkoren. Verk får inte användas i undervisning utan tillstånd om det kränker upphovsmannens rättigheter. Du får inte heller redigera, ändra eller förvanska verk i undervisningen utan upphovsmannens medgivande.


 

Uppdaterad den 10 april 2024

Skapad av

Upphovsrätt och öppet läromedel

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page