top of page

Upphovsrätt och öppet läromedel


I det här temat bekantar du dig med upphovsrätt och hur den beaktas i undervisningen, samt lär dig vad Creative Commons (CC)-licenser är.

Du vet hur man tar hänsyn till vad studerande behöver veta om olika licenser och avtalsmodeller, du får information om öppen delning av läromedel och avtal relaterade till produktion och delning. Med hjälp av materialet får du lära dig hur du använder färdiga läromedel och vilka avtalsmodeller som är relaterade till detta.

Om du vill kan du studera på Kopiraittilas webbplats och avlägga kompetensmärken på finska inom temat (Tekijänoikeustaituri Ope).


 

Grundläggande uppgifter


Upphovsrätt är rättigheter som skyddar upphovsmännen till kreativa verk. De ger upphovsmannen ensamrätt att bestämma hur hens verk används, kopieras och distribueras. Detta skyddar upphovsmannens ekonomiska intressen och ger hen långsiktig kontroll över sitt verk. Upphovsrätten gäller vanligtvis under upphovsmannens livstid och en tid efter hens död. Målet med dessa rättigheter är att uppmuntra till kreativitet och se till att kreatörer får det erkännande och de belöningar de förtjänar för sitt arbete.

Öppna läromedel är resurser avsedda för undervisning, som är fritt tillgängliga och delas online. Dessa material kan användas, delas och modifieras utan betydande upphovsrättsliga begränsningar. Att använda öppet läromedel i undervisningen ger lärare möjlighet att skräddarsy läromedel efter sina egna behov, främja studerandes deltagande och variera undervisningsmetoderna. Öppna läromedel har också ekonomiska fördelar, eftersom de kan minska läromedelskostnaderna för studerande och möjliggöra en högkvalitativ utveckling av undervisningen utan stora extra resurser.

Lärare kan också delta i produktion och distribution av öppet läromedel, främja en gemensam lärandekultur och möjliggöra fri rörlighet för information mellan läroanstalter. Införandet av öppna läromedel i undervisningen stöder således lärarnas professionella utveckling och den ständiga förbättringen av undervisningen.


 

Uppdaterad 10.4.2024

Skapad av Jaana Parikkila och Satu Tasala


Upphovsrätt och öppet läromedel

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page