top of page

Bekanta dig också med dessa webbplatser (på finska)


Kartläggning och utnyttjande av nätverk i prognostisering


Nätverk möjliggör delning av kunskap och expertis, vilket kan stödja prognosticering i era organisationer. Din uppgift är att identifiera och analysera din organisation och eventuella personalnätverk samt utarbeta en plan för deras användning i prognosarbete.


Kartläggning och analys av organisationens nätverk


Datakällor för prognoser


I uppgiften får du lära dig att utnyttja datakällor som används vid prognostisering inom yrkesutbildning.


Datakällor för prognoser


Arbetsverkstad kring framtisdfrekvens


På Sitras hemsida kan du hitta en kortfattad instruerad workshop för framtidsvisioner. Framtidsfrekvens är en workshop för grupper om 8-20 personer. Syftet med metoden är att öka deltagarnas förmåga att föreställa sig olika framtider och vidta åtgärder för att förverkliga den önskade framtiden.


Framtida frekvens - Sitra


Bemästra de grundläggande begreppen för prognoser


På Sitras hemsida kan du hitta en sammanfattning av prognostiseringens grundläggande begrepp och tre tips på vad man åtminstone bör ta hänsyn till vid prognostisering.


Bemästra de grundläggande begreppen framförhållning och tre tips för framsynsdjungeln - Sitra


Prognos i Nyland


I Nyland stärker samarbetet med Framsynskammaren utbildningens relevans för arbetslivet, samspelet mellan företag och läroantalter och fungerar som en aktiv pionjär och trendsättare för att prognostisera arbetskraftsbehov och utbildning.


Prognoskammare | Helsingforsregionens handelskammare ( chamber.fi)


Prognos i verkliga Finland


Samarbetsnätverket av aktörer vid Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian genomför som en process regionala prognoser av kompetens- och utbildningsbehov.


Ennakointiakatemian toimintamalli – Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia


Publikationer av Utbildningsstyrlesens prognosforum


På kompetensprognosforumet kan du hitta prognosinformation om behov av kompetens, utbildning och arbetsliv.


https://www.oph.fi/fi/palvelut/tietopalvelut/ennakointi/ennakointituloskja


Föregripande arbete med analys av kompetensdata


I Brahestad analyserades sektorspecifika prognosdata med hjälp av artificiell intelligens i relation till träning.


Raahen alueen osaamisdatan analyysi 


Förväntan på egen kompetens


Vi behöver förmågan att förutse för att klara oss i ett snabbt föränderligt samhälle. Fundera på hur du kan förutsäga din egen digitala kompetens?


Att förutse sin egen kompetens – världen förändras, förändras jag?

 

Uppdaterad: 8 april 2024

Författare: Niko Kyllönen, Sari Leppänen

Framtidsprognoser i verksamhetsmiljön och i kompetensen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page