top of page

Vad bör man lära sig av detta?


Vad är fördelen med prognostisering för en utbildningsorganisation?


  • Prognostisering hjälper utbildningsorganisationer att förutse framtiden. (fel)

  • Prognoser hjälper till att identifiera vilka utbildningsområden som växer och vilka som minskar, vilket förbättrar resursfördelningen. (rätt)

  • Med hjälp av prognostisering kan organisationer anpassa sitt utbildningsutbud för att bättre möta den framtida arbetsmarknadens behov. (rätt)

  • Prognostisering hjälper dig att anpassa dig till framtida förändringar, vilket ger en konkurrensfördel och positionerar dig själv som en pionjär inom utbildningssektorn. (rätt)

  • Prognostisering kan öka samarbetet mellan olika intressenter eftersom alla strävar efter att förstå och förbereda sig för framtida förändringar. (rätt)

  • Med prognostisering kan framtida möjligheter identifieras, vilket kan uppmuntra organisationen att utveckla nya utbildningstjänster. (rätt)

  • Prognostisering gör det möjligt för organisationen att definiera tydliga mål och strategier utifrån identifierade framtida möjligheter. (rätt)

 


Prognostisering producerar ny information om framtiden, skapar möjligheter till delaktighet, främjar nätverkande, skapar en vision och stödjer beslutsfattande. Framsyn skapar möjligheter till långsiktig framgång för utbildningsorganisationer. 

Uppdaterad: 8 april 2024

Skapad av Sari Leppänen,

Prognoser i driftsmiljön och kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page