top of page

Introduktion


Prognostisering som en del av en yrkesläroanstaltens strategiska arbete stödjer dialogen med arbetslivet och hjälper till att utveckla utbildningar för att möta framtidens behov. Prognostisering främjar studerandes sysselsättning och kontinuerliga lärande, stärker regionens konkurrenskraft och samhällets välmående. Vid prognostisering utnyttjas olika informationskällor, utifrån deras gemensamma tolkning riktas organisationens verksamhet mot den önskade framtiden. 

Grundläggande frågor


 • Prognostisering innebär att utvärdera framtida händelser, vilket stöder individer, samhällen och organisationer i att förbereda sig för framtiden. Det främjar effektivt beslutsfattande, resurshantering och strategisk planering på kort (1 år), medellång (5 år) och lång sikt (10 år eller mer).

   

 • Att utvärdera och förutse förändringar i verksamhetsmiljön är en viktig del av proaktiv strategisk planering. Mångfald och dialog är en viktig del av denna process (ITH-processen Information-Tolkning-Handling, TTT-prosessi på finska).

   

 • Prognoser kräver användning av ett brett utbud av informationskällor, såsom trender, statistik, prognoser, studier och scenarier.

   

 • Prognostisering hjälper till att identifiera framtida kompetensbehov, som bör beaktas i kompetensstyrning och strategisk planering.


 • Nätverkssamarbete inom och mellan landskap är en viktig del av prognostiseringen.


 • Prognostisering bör ingå som en del av organisationens (digitala) strategi för att säkerställa framtida beredskap och utnyttjande av möjligheter. 

Träna i en VR-miljö!


Vilken typ av digital kompetens har din organisation? Vet du vad ett digitalt landskap är eller hur man bygger ett?

Eller vilka digitala verktyg kan användas för att aktivera studerande eller samla in respons?
Gå till lobbyn i VR-miljön här!


Få tillgång till alla aktiviteter i VR-miljön 

Uppdaterad: 8 april 2024

Skapad av Sari Leppänen, Niko Kyllönen,


Framtidsprognoser i verksamhetsmiljön och i kompetensen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page