top of page
Fallstudie Resort (på finska)


Fallstudie Resort

Ansvarige lärare utforskade hur man skulle lösa problemen med personligt attraktiva lärmiljöer, för studerande inom tre olika examina som deltar i den kontinuerliga ansökningen och därför är oberoende av tid och plats.

Ur ett gemensamt temaperspektiv söktes miljöer för lärande och pedagogik. Chefer som deltog i planeringen säkerställde planeringsresurser för arbetsgrupperna och följde med framstegen. Produktidén testades av en extern expert. Efter att pedagogiken och visionen hade tagit form, söktes den mest lämpliga online-lärmiljöapplikationen. Beslutet om att skaffa applikationen fattades av ledningsgruppen. Produkten förverkligades självständigt med leverantörens stöd. Applikationen formades till en pedagogisk lärmiljö genom tester och kontinuerligt lärande. De första versionerna av utrymmen byggdes för att testas. De erhållna återkopplingarna beaktades och tjänstens utformning fortsatte. 


Kuva kehittämisen johtamisen prosessista

Ledning av utveckling

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page