top of page

Processen att leda en försöks- och utvecklingskultur


Att leda en kultur av försök och utveckling är en process, där man skapar en atmosfär och strukturer i organisationen som uppmuntrar, inspirerar och involverar att pröva nya idéer och utveckla verksamheten i enlighet med principerna om ständig förbättring. Försöks- och utvecklingskultur främjar samarbete och innovation, förbättrar effektiviteten och hjälper organisationen att förbli konkurrenskraftig i en föränderlig verksamhetsmiljö.
 

Träna i en VR-miljö!


Vilken typ av digital kompetens har din organisation? Vet du vad ett digitalt landskap är eller hur man bygger ett?

Eller vilka digitala verktyg kan användas för att aktivera studerande eller samla in respons?
Gå till lobbyn i VR-miljön här!


Få tillgång till alla aktiviteter i VR-miljön


 

Uppdaterad 4/8/24

Skapad av Liisa Metsola


Ledning av utveckling

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page