top of page

Bekanta dig med dessa sidor (på finska)


Informationsledning


Tietojohtamisella tulevaisuuden koulutusorganisaatioon - näkökulmia ammatillisen koulutuksen tieto ohjautuvaan kehittämiseen


Harri Laihonen


Bekanta dig med Harri Laihonens presentation om informationsledning där han delar med sig av sin syn på informationsledning.

 

Tietojohtamisen ABC Harri laihonen  


Creatido Juuse Montonen


Bekanta dig med en presentation av Juuse Montonen från Creatidos om informationsledning, modell för informationshantering och helhetsarkitektur samt kontaktytor mellan dessa.


Informationsledning

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page