top of page

Ledare! Utvärdera din egen ledarkompetens inom digitalisering!


Att leda digitalisering skiljer sig inte mycket från annat ledarskap, men fokus ligger på digitalisering. Digital ledning innebär strategisk ledning av organisationens digitala transformation. Det innefattar integrationen av teknologi, människor och processer, vilket resulterar i att organisationen effektivt kan förbättra sina funktioner, tjänster och kundupplevelse.


Med hjälp av denna självvärdering, eller snarare en checklista, kan du granska din egen och organisations kompetens inom ledning av digitalisering (checklistan på finska). Fundera över hur följande perspektiv realiseras inom ditt eget och din organisations ledarskap. 

Förstå betydelsen av digitalisering 
Jag förstår betydelsen, effekterna och möjligheterna med digitalisering i genomförandet av yrkesutbildning.   

Ledaren bör noggrant bekanta sig med digitaliseringens begrepp och betydelse för organisationens strategi och konkurrenskraft. Det kräver förståelse för hur digitalisering kan förändra genomförandet av utbildning och verksamhetsmodeller, kundbeteenden, arbetsmetoder och marknadsföring. En ledare bör också identifiera digitaliseringens effekter på organisationens säkerhet, interna processer, effektivitet, produktivitet och lärande.Var nyfiken, ta reda på, skaffa kompetens 
Jag håller mig uppdaterad om de senaste teknologitrenderna och innovationerna samt främjar mina teammedlemmars kontinuerliga lärande.  

Ledaren bör inta en aktiv roll i att följa teknologitrender och identifiera nya innovationer. Dessutom bör ledaren säkerställa att organisationens personal har den nödvändiga kompetensen och utbildningen för att använda verktyg och teknologier som krävs för digitalisering. Ledaren bör uppmuntra sitt team till kontinuerligt lärande och erbjuda möjligheter till utbildning och utveckling.


Ledaren bör också förstå att kompetens kan förvärvas genom samarbete och nätverksbyggande. Det är viktigt att ha förmågan att samarbeta i nätverk och bygga partnerskap.Leda med kunskap 
Jag analyserar data och använder det som grund i beslutsfattandet och för att förbättra organisationens verksamhet.  

Ledaren bör vara medveten om data analytikens och informationsledningens roll i digitaliseringen. Ledaren bör förstå hur data samlas in, analyseras och används i beslutsfattande och för att förbättra organisationens verksamhet. Ledaren bör stödja beslutsfattande baserat på data och säkerställa att organisationen har nödvändiga resurser och kompetens för att samla in, analysera och tolka data. Dessutom bör ledaren främja en kultur där betydelsen av data förstås och dess användning anses vara en viktig del av beslutsfattandeprocessen.Studerande och kunder definierar prioriteterna 
Jag främjar användningen av digitala verktyg och strategier för att förbättra studerande- och kundupplevelsen. 

Ledaren bör betrakta utbildningsverksamheten utifrån ett kundcentrerat perspektiv och förstå betydelsen av digitala verktyg och strategier för att förbättra studerande- och kundupplevelsen. Ledaren bör säkerställa att organisationen använder kundcentrerade digitala lösningar såsom webbkurser, hybridmodeller, simulering, virtuell verklighet, webbplatser, mobilapplikationer, sociala mediekanaler och andra digitala verktyg enligt behov.


Ledaren ska skapa förutsättningar för att utveckla nya digitala innovationer och testa nya tillvägagångssätt för att möta kundernas behov. Ledaren bör se till att digitaliseringens mål grundar sig på kundbehov. Detta kan inkludera systematisk insamling av kundrespons, personifiering och anpassning baserad på kunddata samt kontinuerlig uppföljning och förbättring av kundupplevelsenSäkerställ en försökskultur 
Jag skapar en försökskultur och uppmuntrar till modiga experiment i min organisation.  

En ledare bör skapa en inspirerande och stödjande atmosfär där kreativitet, innovation och experimenterande tillåts och uppmuntras. Ledaren bör stödja framväxten av nya idéer, tillhandahålla resurser för utveckling av innovationer och främja en öppen och flexibel miljö där misstag ses som läroerfarenheter. Ledaren bör också skapa strukturer, nätverk, partnerskap och processer som stöder utvecklingen och testningen av innovationer, till exempel som en del av försöksprojekt. 


 

Utvärdera kompetensen via SELFIE-verktyget

SELFIE-verktyget är ett användbart verktyg för att bedöma lärandegemenskapens synpunkter och kompetens när det gäller att använda digital teknik i lärandet. SELFIE PTK är en omfattande verktygspaket som hjälper skolor att utveckla effektivare processer för lärande i den digitala eran. SELFIE PTK ger steg-för-steg-instruktioner om hur man granskar resultaten av SELFIE-utvärderingen, identifierar utvecklingsområden och mål, utvecklar en handlingsplan baserad på SELFIE och genomför och utvärderar denna plan. SELFIE PTK är avsett för skolor som antingen har använt eller vill använda SELFIE-verktyget.

 

LUE LISÄÄ: Selfie PTK – Selfie PTK (på finska)

 

Uppdaterad: 8.4.2024

Skapad av: Tiina Kauppinen,


Ledningens beredskap och kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page