top of page

Vad ska man lära sig?


Hantera digital kompetens såväl som andra färdigheter!

Utvärdera kompetens regelbundet och planera nödvändiga utvecklingsåtgärder utifrån detta.


Albert Einstein sa en gång: "Ingen som aldrig har gjort ett misstag har aldrig provat något nytt."

 

Hur kan du stärka organisationens försökskultur med dina egna handlingar?

 • Genom att uppmuntra digitalt mod

 • Genom att vara digitalt modig (använda mångsidiga och målmedvetna olika digitala arbetsverktyg i ditt eget arbete)

 • Genom att tillåta misslyckande

 • Genom att lära av misslyckanden

 • Genom att prognostisera och använda framtidsscenarier

 • Genom att ta hand om organisationens kontinuerliga lärande på flera nivåer

 • Genom att möjliggöra nätverksliknande arbete inom och utanför organisationen

 • Genom att uppmuntra till diskussion och dialog


Respons:

Att leda försökskulturen i en lärande organisation är möjliggörande och tillåtande. Alla de åtgärder som presenteras ovan bidrar till organisationens anpassningsförmåga och förnyelse.

 

 

Vilka tycker du är de 4 viktigaste kompetenserna inom digital ledning?

     

 • Digitalt säker ledning med exempel

 • Ansvar och behörighet till personal

 • Dialogisk interaktion

 • Kundorientering

 • Uppmuntra till självledarskap och digitalt mod

 • Använda data och använda informationen som analyseras från den i ledningen

 • Använda prognosinformation och känna till framtida scenarier

 • Hantera förändring

 • Att göra strategi konkret till handling

 • Att leda kompetens

 

Respons:

De fyra kompetensperspektiv du valt är korrekta och aktuella för dig. Tänk på vilken roll andra färdigheter spelar i ledningen. Tyngdpunkten kan ändras i olika situationer och perioder.


 

Det finns många sätt att bedöma kompetens, som t.ex

 • Kompetensreferensramar DigComp & DigCompEdu berättar vad du bör kunna på en generell nivå

 • Varje område och uppgift kräver en mer exakt definition av kompetens

 • Du kan använda SELFIE-verktyget för att utvärdera din egen kompetens

 • ADMIC-verktyget kan användas för att bedöma en organisations digitala förmåga 

Uppdaterad: 9 april 2024

Skapad av Erika Penttilä,


Ledningens beredskap och kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page