top of page

Inledning


I det här avsnittet kommer du att lära dig att identifiera och utvärdera utbildningsledningens kompetens och färdigheter för att leda ändringar med digitalisering. Kompetens inom ledning av digitalisering kan tas som ett perspektiv ur strategin som en del av normalt ledningsarbete. Utbildningsledningens kompetens kan granskas på organisations- och individnivå, med beaktande av helheten i ledarskapet. Utbildningsledningens ansvar är att ta hand om utvecklingen av den egna och organisationens ledarkompetens.


 

Grundläggande frågor


Förstå vikten av digitalisering: Följ teknikens utveckling och de möjligheter den medför. Utbildningsledningen måste förstå digitaliseringens utveckling och dess effekter på verksamheten. Detta innefattar både kunskap om teknik och hur den kan förändra verksamhetssätt inom yrkesutbildningen.


Strategisk planering: Digitalisering ska vara en del av den övergripande strategin. Det innebär att utbildningsledningen bör ta hänsyn till digitaliseringens möjligheter och utmaningar när man gör strategisk planering. Utbildningsledningen ska veta hur man använder prognosinformation och data i ledningsarbetet.


Kundorientering: Drivkraften för digitaliserad utbildningsverksamhet är studerandes och andra kunders förväntningar. Kundernas beteende förändras och har förändrats i och med digitaliseringen. Yrkesutbildningen ska kunna anpassa sig till snabbt förändrade kundbeteenden och erbjuda innovativa och flexibla lösningar för att ordna utbildningar.


Förmåga att förändra: Digitalisering och digital transformation kräver genuina förändringar i arbetssätt. Utbildningsledningens uppgift är att se till att dessa förändringar identifieras och genomförs smidigt och att personalen är delaktig i förnyelsen.


Innovationer och försökskultur: Digitalisering skapar möjligheter för nya idéer och innovationer i pedagogisk verksamhet. Det är utbildningsledningens ansvar att skapa möjligheter för att prova nya saker.


Kontinuerligt lärande: Tekniken utvecklas ständigt. Det är viktigt för utbildningsledningen att hålla sig uppdaterad om utvecklingstrender och att kommunicera dem effektivt. Utbildningsledningen ska skapa en verksamhetskultur där det blir möjligt att lära sig nya saker.


 

Träna i en VR-miljö!


Ett escape room-spel för att hantera personalens digitala kompetens.

Finns det ens några utmaningar här? Ta reda på det i ett escape room-spel byggt i en VR-miljö, hur du som ny chef kan överleva en dag när ingenting verkar gå rätt!

I spelet får du även prata med en anställd som inte alls skulle vilja implementera det nya systemet. Kan du övertyga honom?
Gå till lobbyn i VR-miljön här!


Få tillgång till alla aktiviteter i VR-miljön 

Uppdaterad: 8 april 2024

Skapad av Jarmo Kröger, Erika Penttilä,


Ledningens beredskap och kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page