top of page

Stöd utvecklingen av personalens kompetens 1. Stödtjänster är ett effektivt sätt att upprätthålla och stödja utvecklingen av personalens kompetens. 2. Genom projekt kan läroanstalter öka resurserna, särskilt för utvecklingsarbete och pilotprojekt. Exempel på projekt:

  • Lapland eAmis (Lappland, REDU, Peräpohjolan Opisto, Rovala)

  • DigiFrame - Teachers’ Framework on Digitalisation & Innovation

  • Digityökalut käyttöön

  • Parasta DigiOhjausta (KAO, Redu, Kpedu, Luovi, Samiedu, Varia, Omnia, OSAO, Esedu, Tredu, KSAO, GRADIA, Turun kaupunki, Turun ammatti-instituutti, WinNova, Raahen koulutuskuntayhtymä)

  • ALADIN - avoin, laadukas & digitaalinen

  • TASE

  • MR Amis

  • Digikunnig (Digiosaava.fi)


 3. Skapa smidiga strukturer: Exempel VARALA -utvecklare som utvecklar, resurserad arbetstid; resurser kan användas för att stödja lärare; anställa en heltidsanställd tutorlärare för läroanstaltenr; resurser för att utveckla din egen kompetens under arbetstid (t.ex. 30 h/läsår) 

Lista över rekommendationer för utbildningsledning och chefer


Organisationskultur

 • En organisationskultur som stöder gemensam utveckling och främjande av en delningskultur stödjer kollegialt lärande, att arbeta i ett team och en kultur av att göra saker tillsammans.Digital strategi

 • Hantera digitalisering som en del av organisationens strategi.Pedagogiskt program

 • Hänsyn till digitalisering i läroanstaltens pedagogiska program.Digitalt landskap

 • Mjukvaran och applikationerna som används i organisationen samlas i det digitala landskapet.Resurser

 • Ur ledningssynpunkt ska arbetstid för att skaffa kompetens fördelas och ledas.

 • Exempel på former för att ge stöd i organisationen: digilotsar, digitala team m.m.


 

Goda exempel på stödtjänster för undervisnings- och handledningspersonal


Resurser för utveckling och delaktighet

 • T.ex. digitala team för att öppna utövandet av digital strategi.Digital buffé

 • Utvecklingsprojekt och försök presenteras på den digitala buffén.Redigering av lärarens arbetsbeskrivning

 • Genom att redigera arbetsbeskrivningar kan läraren ta på sig till exempel rollen som tutor/mentor i arbetsgemenskapen.Kollegialt stöd

 • Kollegialt stödets i arbetsgemenskapen kan t.ex. vara Digilotsar som stödtjänster för onlinelärande, vardagsstöd ingår i abetsuppgiften i organisationen.

 • Digitala lotsar medverkat i utveckling och spridning av digital kompetens bland undervisnings- och handledningspersonalen.

 • Digital ninjagrupp och utvecklarlärarforum (lanserar den digitala handboken för pedagogik i praktiken)Utbildningar

 • T.ex. lärarutbildningar och olika digitala kompetensmärken.Tekniskt stödUtveckling av personalens kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page