top of page

Avtal om lärande – reflektion kring att utveckla den egna kompetensen


Avtal om lärande är ett verktyg för att reflektera över den självstyrda lärprocessen. Det fungerar som en bra utgångspunkt för allt lärande. Det hjälper till att beskriva målen för lärandet, det önskade slutresultatet, hjälper till att rytmisera lärandet och särskilt hjälper det att observera resultaten av lärandet.

 1. Var har jag kommit ifrån? (historia)

  1. Reflektera över var du har varit, vad du har gjort och vad du har lärt dig tidigare.

  2. Vad har det förflutna lärt dig?

  3. Vilken är din största prestation? 2. Var är jag nu? (närvarande)

  1. Vilka saker är viktiga för dig nu?

  2. Vad händer runt omkring dig just nu?

  3. Vilka är dina värderingar?

  4. vad är dina styrkor?

  5. Vilka är dina svagheter nu? 3. Vart vill jag åka? (vision och mål)

  1. Fundera på vart du vill åka/komma till om ca 6-12 månader.

  2. Vad vill du lära dig och var vill du utvecklas?


Ladda ner en modell av avtal om lärande här! (på finska)

Utveckling av personalens kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page