top of page

Hur följer man upp och utvärderar kompetensutveckling?


Utvecklingssamtal


Utvecklingssamtal är ett naturligt sätt att uppdatera och följa personalens utbildningsväg och dess genomförande. Koppla samman att hålla chefer uppdaterade med den digitala landskapsprocessen. Beskriv och "befordra" integrationen av det digitala landskapet i introduktionsmaterialen.


  • Betydelse av ledningsarbetet (introduktionsutbildning)

  • Verktyg och processdefinition

  • Checklista för anställdas introduktion

  • Underhåll av personalens digitala pedagogiska färdigheter och planering av personlig utvecklingsväg: granskning med chefen under utvecklingssamtal eller på annat regelbundet sätt


Digitala kompetensmärken (Open Badge Factory)


Tiekes Utbildarutbildning för kompetensmärken ger grundläggande förståelse för digitala kompetensmärken och deras allmänna användning. Bekanta dig med mer Tiekes kompetensmärken (på finska)


Personalens kompetensutveckling

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page