top of page

Ledning av personalens kompetens


Ledningen ska säkerställa att all personal har tillräcklig beredskap och kunnande vad gäller organisationens strategi för de nya arbetssätt som digitaliseringen kräver i det egna arbetet. En bra digital modell för kompetensutveckling hjälper till att hantera personalens digitala kompetens på ett systematiskt och målinriktat sätt. Vilka metoder finns det för att kartlägga digital kompetens, definiera kompetensnivåer och skaffa kompetens? Från denna del kan du få stöd för att utveckla personalens digitala kompetens.


Personal med digital förmåga är en förutsättning för en konkurrenskraftig organisation


 

Grundläggande frågor


Organisationens mål för digital kompetens härleds från strategin och organisationens övriga identifierade mål. Kompetensledning och definition av kompetenskrav i olika personalgrupper är väsentligt för verksamheten i organisationen. Kompetenskraven påverkas av uppgiftsspecifika mål och generella digitala kompetensramar (DigiComp & DigCompEdu).

Kartläggning av nuläget för personalens digitala kompetens. Det kan göras på många sätt. Det är viktigt att notera att en handlingsplan utarbetas utifrån kartläggningen och kompetensen följs upp regelbundet. Metoder för kartläggning är till exempel självvärdering, utvecklingssamtal eller till exempel en kompetenskartläggning utarbetad av organisationen, utifrån sina egna mål. Du kan också använda SELFIE-självvärderingsverktyget (på finska).

Det är viktigt att konkretisera kompetensnivåer och mål. Mål måste göras inspirerande. Vanligtvis är en person villig att lära sig saker som de känner att kommer att vara användbara. Kompetenskraven ska därför motiveras ur arbetets och uppgiftens synvinkel. Konkretisering kan till exempel vara visualisering (kompetensmärken, medarbetarens PUK-vägmodell), att dela upp lärmålen i mindre delar eller att använda en checklista för att stödja diskussionen.

Skaffa digital kompetens genom mångsidiga metoder: Rekrytering och introduktion, köp av tjänster och utbildning. Möjliggör informellt lärande genom till exempel mentorer eller team (lärande tillsammans). Synpunkten är lärandeplanen, inte utbildningsplanen (målet är kompetens, inte kunskap).

Bedömningen och utvecklingen av digital kompetens sker systematiskt. Det är viktigt för organisationen att ha en plan för hur man ska utvärdera och utveckla personalens digitala kompetensutvecklingsåtgärder. Det är väsentligt att notera att utveckling också måste ske i förhållande till förändrade mål – när den digitala miljön förändras måste utvecklingsåtgärder utvärderas och utvecklas igen.


 

Träna i en VR-miljö!


Ett escape room-spel för att hantera personalens digitala kompetens.

Finns det ens några utmaningar här? Kom och ta reda på i ett escape room-spel byggt i en VR-miljö, hur du kan överleva en dag när ingenting verkar gå rätt som en ny ledare!

I spelet får du även prata med en anställd som inte alls skulle vilja ta ibruk det nya systemet. Kan du övertyga honom?Gå till lobbyn i VR-miljön här!


Få tillgång till alla aktiviteter i VR-miljön


 

Uppdaterad: 8 april 2024

Skapad av:


Utveckling av personalens kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page