top of page

Fallstudie: Koulutuskeskus Salpaus (www.salpaus.fi)


Beskrivet Digilandskap – utvalda digitala arbetsverktyg och den kometens som krävs i dem


Koordinerad digital lotsning


  • Digilotsar på organisationsnivå och branschspecifika


  • Hur är det resurserat?

    • Digilotsar på organisationsnivå (6 personer) har mer resurser för digilotsning vid sidan av sitt undervisnings- eller handledningsarbete än branschspecifika digilotsar. Digilotsarna sökte uppgiften i en intern ansökan.


  • Hur får man stöd i praktiken?

    • Digilotsar erbjuder kollegialt stöd på en mängd olika sätt. Du kan få personligt stöd från dem eller så kan du be dem sparra och handleda dig på branschen och i team. Digitala lotsar håller även öppna digitala workshops och deltar i utvecklingen av digital pedagogik.


  • Hur är upplevelserna?

    • Att lära av en kollega har uppfattats som en bra sak, eftersom man förstår arbetet och de eventuella utmaningar det ger. Det är lättare att vända sig till branschspecifika digilotsar. Användningen av digilotsar på organisationsnivå behöver fortfarande utvecklas. De digitala verkstäderna har varit populära. Digilotsrollen har också gett läraren möjlighet att utöka sin egen kompetens och skapa variation i sitt grundläggande arbete.
Undervisnings- och metodkompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page