top of page

Varför behövs digital landskapsarkitektur i utbildningsorganisationer?


Målet med digital landskapsarkitektur är att skapa transparens i den digitala verksamhetskulturen. Dessutom är avsikten att öka kunnandet och kompetensen hos personalen vid utbildningsorganisationer i att utnyttja digital teknik samt att uppmuntra och vägleda människor att använda de tillgängliga, gemensamt definierade digitala lösningarna. Därmed närmar vi oss en mer enhetlig och öppen digital kultur, vilket ökar arbetsproduktiviteten och även väsentligt påverkar personalens välbefinnande på jobbet. Digitala lösningar bildar en högkvalitativ och konsekvent digital verksamhetsmiljö som stödjer samarbete mellan operatörer.

Hur?

  1. Bygg ett digitalt landskap för din läroanstalt för t.ex. åren: 2023-2024 eller alternativt "framtidsscenario" 2024-2025.


  2. Gå från den inre cirkeln mot den yttre cirkeln och samarbeta även inom läroanstalten samt gör studiebesök till andra läroanstalter vid behov.

Fallstudie Vierumäkis digitala landskap 2023:


Undervisnings- och metodkompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page