top of page

Vad ska man lära sig?


Välj de fyra (4) viktigaste aktiviteterna relaterade till utvecklingen av undervisnings- och metodkompetens för din organisation?

 

Svarsalternativ:

 

  1. Skapa och regelbundet uppdatera det digitala landskapet

  2. Använda Selfie-verktyget för att kartlägga undervisningspersonalens kompetens

  3. Användning av DigCompEdu-modellen för att undersöka undervisningspersonalens digitala kompetens

  4. Temat digital kompetensutveckling som en del av utvecklingssamtal

  5. Personliga kompetensvägar för att utveckla den digitala kompetenen

  6. Att använda det digitala landskapet som en del av introduktionsprocessen

  7. Utnyttjande av projekt i digitalt utvecklingsarbete

  8. Skapa en digimentor-modell för organisationen

  9. Etablera ett digitalt team i organisationen


  10. Kompetensutveckling möjliggörs till exempel genom att arbetstid avsätts för att öka kompetensen

 

Respons:

Det är bra att prioritera utveckling. Allt detta är användbara och viktiga sätt att utveckla undervisnings- och metodkompetens. Det beror på läroanstalten, dess storlek och nuvarande situation, vilka utvecklingsåtgärder som passar din organisation bäst. 

Uppdaterad: 9 april 2024

Skapad av: Riikka Fisk, Elina Ahola

Undervisnings- och metodkompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page