top of page

Undervisningskompetens under 2020-talet


Vad det är?


Utbildningsväg


Instruktioner: Definiera digitala pedagogiska nivåer för organisationen, till exempel med hjälp av DigCompEdu-ramverket https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en . Utifrån nivåerna planeras en personlig utvecklingsväg för alla. Du kan till exempel använda dig av digitala kompetensmärken i planeringen.

Digimentor/mentorer kan utses från personalen för att stödja personalen i att utveckla digital kompetens och att ta ibruk digitala verktyg. Det är bra att även tilldela resurser enligt arbetsavtal som gäller.


Digitalt mentorskap kan också organiseras som en kollegial delning modell, om det passar organisationens sätt att arbeta bättre. Bekanta dig med det här, till exempel: https://digikokeilut.fi/2019/12/20/digityokalut-kayttoon-digimentorimalli-osa-organisaatiokultuttiia/ (på finska). Gör en avgränsning av vilket stöd digimentor ger och vilka saker som tillhör digistödet.

 

 • Organisationsnivå (Definition av digitala pedagogiska nivåer) Steg 1

 • Individuell nivå (Planera en personlig utvecklingsväg med en chef) Steg 2

 • Digi-mentorverksamhet inom kompetensutveckling (Tilläggsersättning: tillägg och arbetstidsresurser)

 • Digitala stödtjänster: var och hur kan de fås?


Lär dig av erfarenheter - du lär dig av misstag också!


 

 • Deltagande i utvecklingsgrupper, till exempel digitala team inom läroanstalten

 • Anta nya utmaningar, till exempel digimentorer


Lär dig av dina kollegor!

 • Kollegial delning

 • Teamarbete

 • Respons på ditt eget arbete

 • Interna utbildningar arrangerade av egna sakkunniga, workshops och webbinarier

 • Vi lär oss genom att arbeta tillsammans, genom att lösa problem

 • Pedagogiska caféer, pedagogiska eftermiddagar

 • Digimentorer, digitala utvecklingsteam


Lär dig i träning (formellt)

Till exempel (på finska):


Undervisnings- och metodkompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page