top of page

Undervisnings- och metodkompetens


För att säkerställa kvaliteten på digital undervisning måste en tillräcklig nivå av undervisnings- och metodkompetens definieras, för att säkerställa studerandes rätt till kvalitativ undervisning. Genom att säkerställa lärarens digitala pedagogiska kompetens garanteras att läraren kan välja mångsidiga metoder för att aktivera studerande. På så sätt ökar undervisningens effektivitet och det blir lättare att ta hänsyn till olika lärstilar.


I den här delen skissas olika sätt att säkerställa och utveckla undervisnings- och metodkompetens.


 

Grundläggande uppgifter


 • Stödtjänster för pedagogiska och teknologiska val för ledning och chefer samt undervisnings- och handledningspersonal

  Rekommendationslistorna specificerar saker som lednings och chefer samt undervisnings- och handledningspersonal bör ta hänsyn till i sitt arbete för att stödja organisationens pedagogiska och teknologiska val.


 • Definiera nivån på digitalt stöd och tillgängliga programvaror 

  En digital miljö underlättar kartläggningen av undervisningsarrangemang och metodkunnande på organisationsnivå genom att specificera vilka programvaror och tjänster som används i organisationen. När organisationen har definierat vilka digitala tjänster som används blir det lättare att rikta insatser för kompetensutveckling mot alla tjänster som måste behärskas. Den digitala miljön kan också användas som en del av introduktionsprocessen för att undersöka vad personen som kommer in i organisationen måste kunna. Dessutom kan den digitala miljön specificera nivån på stödet för användning av programvaror och tjänster på olika nivåer och därigenom klargöra helheten av undervisningsarrangemang och metoder i organisationen.


 • Uppbyggnaden av lärares digitala kompetens - DigCompEdu

  Undervisningspersonalens digitala kompetens bör granskas mångsidigt. Att behärska tekniska verktyg är viktigt, men det är viktigare att kunna använda dem på ett pedagogiskt meningsfullt sätt. Modellen för utvecklingen av lärarnas digitala kompetens (DigCompEdu) skissar de färdigheter som läraren redan har och kan rikta kompetensutvecklingen mot de färdigheter som läraren ännu inte har.


 • Kartläggning och definition av den digitala kompetensen hos undervisnings- och handledningspersonal

  Vid kartläggningen av den digitala kompetensen hos undervisnings- och handledningspersonal kan befintliga plattformar som Selfie-verktyget användas. Kartläggningen ger information om organisationens nivå av digital kompetens samt områden för utveckling.


 • Åtgärder för utveckling och uppföljning av lärarnas digitala kompetens

  För utveckling och uppföljning av lärarnas digitala kompetens finns olika åtgärder specificerade. Kompetensen kan utvecklas genom erfarenhet och kollegialt lärande samt formellt lärande. Kompetensutvecklingen kan följas upp genom exempelvis lärarens PUK och utvecklingssamtal och för läraren kan en digital lärstig skapas för att utveckla undervisningsarrangemang- och metodkompetens.


 

Träna i en VR-miljö!


Ett escape room-spel för att hantera personalens digitala kompetens.

Finns det ens några utmaningar här? Kom och ta reda på i ett escape room-spel byggt i en VR-miljö, hur du kan överleva en dag när ingenting verkar gå rätt som en ny ledare!

I spelet får du även prata med en anställd som inte alls skulle vilja ta ibruk det nya systemet. Kan du övertyga honom?


Gå till lobbyn i VR-miljön här!


Få tillgång till alla aktiviteter i VR-miljön


 

Uppdaterad 9.4.2024

Skapad avUndervisnings- och metodkompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page