top of page

Utveckla och stödja arbetsplatshandledares digitala kompetens


Arbetsplatshandledaren stödjer studerande i att arbeta i yrket och lägger vikt vid säkra arbetsmetoder. Tillräcklig digital kompetens underlättar samarbetet mellan lärare, studerande och arbetsplats. Vår uppgift är att introducera handledarna med deras roll och stödja deras digitala kompetens.

Lärare spelar en central roll när de arbetar i gränssnittet med arbetsplatshandledare. Utvecklingen av digital kompetens stöds med tydlig information, instruktioner, utbildning och stöd.


 

Grundläggande frågor


De digitala verktyg som används för att handleda lärande på arbetsplats har definierats och stöd för arbetsplatshandledare för deras användning har planerats. Organisationen stödjer utvecklingen av arbetshandledarnas digitala kompetens genom att göra användningen så enkel och lätt som möjligt för dem.

Utbildnings-, introduktions- och informationsmaterial finns tillgängligt för arbetshandledare som också tar hänsyn till utvecklingen av digital kompetens. Stöd och handledning finns tillgängligt för arbetshandledare. Den nödvändiga informationen är tydligt sammanställd, till exempel på läroanstaltens hemsida och det är enkelt att anmäla sig till arbetsplatshandledarutbildning. Arbetsplatshandledarens roll och utbildningar marknadsförs på ett sådant sätt att de förmedlar uppskattning och möjlighet att utveckla sin egen kompetens.

Den information som erhålls från arbetslivets och studerandes respons används vid planering av utbildningar och stöd som erbjuds arbetsplatshandledare.

Undervisnings- och handledningspersonalen förstår vikten av digital kompetens och dess roll även i arbetsplatshandledning. Ledningen ska säkerställa detta och informera undervisnings- och handledningspersonalen om arbetsplatshandledarutbildningar och handleda dem för att stödja arbetsplatshandledare i användningen av digitala verktyg.

Ledningen stödjer och möjliggör uppbyggnaden av samarbete till exempel genom att utse kontaktpersoner eller kundrepresentanter för arbetsplatser eller på annat sätt styra resurser till utveckling av samarbete.


Arbetsplatshandledares digitala kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page