top of page

Utvecklingsarbete i temaarbetsgrupper har startat
Utvecklingsarbetet för Digiosaava.fi projektet sätts igång i de temaarbetsgrupper som bildas kring teman.


Kick-off mötena har nu hållits och arbetet kring teman har påbörjats. På startmötena utforskades bland annat innehållet och målen för varje tema, kom överens om arbetssätt och scheman och gick igenom projektets innehåll, mål och mått.


Teman väckte livlig diskussion och god reflektion. I öppningsmötet av nätverkstemat övervägdes bland annat om organisationer ska ha en separat digital strategi eller om digitalt ska vara en del av hela organisationens strategi samt hur man kan arbeta nätverkande inom temat nätverkande , samtidigt som man överväger hur anordnare av yrkesutbildning kommer att arbeta i regionala, nationella och internationella nätverk i framtiden.
Planeringen av projektets gemensamma evenemang är på god väg. Syftet är att nätverka och samlas kring gemensamma frågor i interimsseminariet i samband med ITK2023, i utbildningsledningsseminariet den 17 maj 2023 och slutligen i det gemensamma avslutningsseminariet tillsammans med de övergripande projekten arkitektur, lärandeanalys och kunskapsledning. Seminariet för utbildningsledning kommer att anordnas i samarbete med Sivista.3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page