top of page

Yrkesutbildningen utvecklar sin kompetens och ledarskap inom digitalisering

Digitalisering, teknologisk utveckling, informationsledning och artificiell intelligens formar vår vardag, våra fritidsaktiviteter samt hur vi arbetar, fungerar som samhällsmedborgare och leder organisationer och kompetensutveckling. En central resurs som har framhävts är kunskapskapitalet. Att utnyttja kunskapskapitalet är en central del av organisationers konkurrenskraft och framgång.


Nationell utveckling av yrkesutbildning 

Inom strategiprojekt för yrkesutbildning, finansierade av undervisnings- och kulturministeriet, har vi i ett nationellt samarbete mellan anordnare av andra stadiets yrkesutbildning och i ett ekosystem nätverksmässigt och gemensamt utvecklat och kartlagt digitaliseringens möjligheter, inklusive framtida kompetensbehov och säkerställande, pedagogisk förnyelse, främjande av välbefinnande och utveckling av digitala tjänster. Samutveckling har sina egna möjligheter och fördelar samt sina egna utmaningar.


Styrkor i yrkesutbildningsanordnares gemensamma utveckling

Anordnare av andra stadiets yrkesutbildning är mångfacetterade: det finns stora och små, såna som utbildar inom ett område eller flera och ägarkategorimässigt olika. Yrkesläroanstalterna är smidiga, flexibla och positiva till utveckling. Vi är vana vid att verka i en föränderlig verksamhetsmiljö och förnya oss tillsammans med arbetslivet.


Tillsammans med olika anordnare av yrkesutbildning och olika aktörer har vi i olika arbetsgrupper skapat, förädlat, justerat och sammanställt innehåll relaterat till vårt tema i Digikunnigs kompetenscampus och även i VR-miljön. Det har skapats mycket resultat och i strategiprojekten har det samarbetatats bra genom att integrera resultat. Vi har öppet delat olika perspektiv och kompetens samt goda erfarenheter. Säkert har alla nätverksaktörer på olika sätt erhållit kompetens. Vi har också deltagit i pilotering av många arbetsmetoder och utvärderingsverktyg samt utvecklat en helhet för yrkesutbildningens ledarskap.


Utmaningar med gemensam utveckling inom yrkesutbildningen 

I början av nätverksprojekt tar det tid att organisera arbets- och temagrupper, att samla deltagarlistor och komma överens om mötestider. Det finns en enorm mängd kompetens i läroantalterna inom yrkesutbildningen, men särskilt små utbildningsanordnare har kanske inte en heltidsanställd för utveckling av undervisningsteknologi, utveckling av digital strategi eller dataarkitektur. Och naturligtvis kan inte deltidsanställd projektpersonal ägna sin lediga tid åt projekten, vilket gör att alla inte alltid kan delta i schemalagda gemensamma möten.


Illustration

I projekten produceras gemensamma nationella arbetsmodeller, processer och lärande innehåll, vilka sedan är avsedda att implementeras i den egna organisationen. Projekten har varit många och resultat har producerats i riklig mängd. Dock tar det sin tid att tillämpa dessa resultat i den egna organisationen. Många upplever också att deras egna gränser nås och att de inte hinner ta till sig och hantera allt nytt. Då är det lätt att konstatera att jag inte behöver det där, det intresserar mig inte eller är meningslöst. Som en lärande gemenskap har vi dock inte möjlighet att blunda för förändringarna i vår verksamhetsmiljö. Även om man själv inte upplever att en arbetsmetod som digitaliseringen för med sig, är nyttig eller nödvändig, kan den vara en väsentlig arbetslivsfärdighet eller en förutsättning för lärande för exempelvis studerande eller kollegor.


Det är yrkesutbildningens uppgift att möjliggöra för utexaminerade att träda in i arbetslivet och fortsatta studier, vilket naturligtvis kräver att vi själva är uppdaterade och ger studerande de färdigheter och förutsättningar de behöver för att lyckas i framtiden. Projektarbete är i bästa fall FUI arbete. Det bör göras i samarbete med olika aktörer. Framöver skulle det vara önskvärt att vi hade interoperabla plattformar och infrastruktur för forskning, utveckling, innovationsverksamhet och kompetensutveckling. För närvarande producerar olika projekt främst sina resultat på sina egna webbplatser och lärplattformar, även om digitalisering och informationsledning i allmänhet är organisatoriskt och sektorsoberoende när det gäller sina principer och processer.


Utvecklingsarbete vid Business College Helsinki

Business College Helsinki har under åren 2022 och 2023 varit delaktigt i i projektet Digikunnig som koordineras av Työtehoseura och i projekten Övergripande arkitektur och Informationsledning som koordineras av Omnia. Vidare deltar de i projekten utveckling av Digitala förmågor och även i projektetet Strapetsi som koordineras av Åbo stad. I projekten har vi haft upp till två heltidsanställda och ett dussin deltidsanställda aktörer, varav två är medlemmar i ledningsgruppen. Vi har kommit samman regelbundet och delat information om de olika projektens status och resultat och på så sätt tillsammans främjat utvecklingen av vår organisations verksamhet.


Vi har också kunnat dra nytta av projektfinansiering för att utveckla personalens kompetens genom bland annat digitala workshops samt AI- och tillgänglighetsutbildningar. Jag har inom Digikunnig projektet agerat som ledare för temagruppen "Ledning av digitalisering som en del av organisationens strategi, mål och uppgifter". Huvudinnehållet har varit digitalisering som en del av strategin, resurser och förnyelseförmåga, prognoser, ledning av utveckling samt informationsledning.

Personalutbildning om AI den 14.3.2024 i Business College Helsinki - Esa Riutta, Eduhouse

Vår läroantalt var också ansvarig för resultaten av verksamhets- och tjänstearkitektur inom Övergripande arkitektur projektet. Projektarbete är verkligen lärande i arbete. Jag har lärt mig bland annat att navigera i olika organisationers Teams och Windows- och webbapplikationer, att skapa inspelningar och visuella lärandeinnehåll med nya programvaror och appar, att beakta tillgänglighet i undertexter till videor och att redigera undertexter. En fördel med projekt är att nytt lärande har kunnat tillämpas direkt i praktiken.


Vårens 2024 utbildningar inom Digikunnig

Strategiprojekten erbjuder utbildningar där man bekantar sig med projektens centrala innehåll, arbetsmetoder och material. Inspelningar produceras från vårens utbildningar inom Digikunnig, vilka kompletterar innehållet på kompetenscampus.

 

Det är viktigt för yrkesutbildningsanordnare att hålla sig uppdaterade om de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Digitala verktyg, samarbetsplattformar och -webbplatser, såsom Digikunnig, Övergripande arkitektur - Eduuni-wiki och Informationsledning erbjuder värdefullt innehåll, rekommendationer och arbetsmetoder samt utbildningar för utveckling och förnyelse av yrkeskompetens. Välkommen att bekanta dig med projektens webplatser!


Heli Huotari

Biträdande rektor, Business College Helsinki15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page