top of page

Modell för bedömning av mognadsnivå för att utveckla utbildningsanordnarens interoperabilitet


Hur tjänster, processer, information och informationssystem samverkar så att utbildningsanordnaren kan utveckla sin verksamhet och samarbeta framgångsrikt.

Lär känna modellen för att utvärdera mognadsnivån som tagits fram av KARKKI-projektet. Materialet finns på Karkki-projektets webbplats (delvis på finska): https://karkki.info/materialit/


Ladda ner hjälpen

Ladda ner utvärderingsmallen - excel

 

Uppdaterad: 8 april 2024

Skapad av Heli Huotari,


Digitalisering i strategin

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page