top of page

Väsentliga standarder och regelverk för teknisk interoperabilitet:


JSON (JavaScript Object Notation):

JSON är ett lättviktigt datautbytesformat som ofta används för överföring av data mellan webbapplikationer. Det är allmänt stödd och lättläst både för människor och maskiner.


REST (Representational State Transfer):

REST är en arkitekturstil som ofta används för att implementera gränssnitt mellan webbtjänster. Den är baserad på regelverk för HTTP och använder RESTful API-gränssnitt för dataöverföring och utförande av operationer.


OData (Open Data Protocol):

OData är ett regelverk som underlättar delning och integration av data mellan olika system. Det är baserat på REST-arkitekturen och erbjuder ett gemensamt sätt att fråga, uppdatera och hantera data via gränssnitt.


XML (eXtensible Markup Language):

XML är ett brett användbart märkspråk för att beskriva datastrukturer. Det möjliggör dataöverföring och utbyte mellan olika system eftersom det är oberoende av plattform och program.


SAML (Security Assertion Markup Language):

SAML är en XML-baserad standard som används för att överföra identitet och behörigheter mellan system. Det möjliggör en inloggning till flera system och centraliserad hantering av behörigheter.


OAuth (Open Authorization):

OAuth är ett regelverk som används för att auktorisera tredjepartsapplikationers åtkomst till användarinformation utan att avslöja lösenord och andra konfidentiella uppgifter för applikationen. Det möjliggör enkel inloggning och säker delning av information mellan olika system.


OpenID Connect:

OpenID Connect är ett autentiseringsramverk som bygger på OAuth 2.0 och erbjuder också identitetsförmedling. Det möjliggör användaridentifiering och informationsdelning mellan olika applikationer med enkel inloggning.
Informationssystemens funktionalitet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page