top of page

Bekanta dig med fallstudien


Fallstudie feltoleranstestning av Helsinki Business College Oy:s IT-miljö


Under det på förhand planerade underhållsarbete av transformator som ägde rum i juli 2023, planerades en kontrollerad avstängning av alla system och efter att underhållsarbetet avslutats planerades omstart och återgång till produktion av alla tjänster och utrustning.

Dagen innan underhållet startade avstängning av switchar, skrivare och annan AV-utrustning. (Obs strömspikar söndrar lätt enheter.)

En fullständig säkerhetskopia togs av alla dokument som fanns på nätverksenheter, One Drive, Teams och SharePoint ifall enheterna som filerna finns på kunde skadas.

Personalen informerades om avbrottet 2 månader på förhand och påmindes ännu 1 månad och en vecka på förhand. På själva underhållsdagen av transformatorerna fick personal inte vistas i byggnaden.


Telefonjour och avbrottsförfrågningar centraliserades till informationstjänster.

Webbplatsen www.bc.fi skapades av en extern tjänst och webbplatsen innehöll information om avbrottet, tidtabell och tester under avbrottet.


På underhållsdagen stängdes alla tjänster och utrustning av, i en på förhand planerad ordning. UPS-enheterna som fungerar som reservströmkällor för enheterna stängdes också av. Efter avbrottet startades enheter och tjänster i en på förhand planerad ordning enligt planen.

 

Följande upptäcktes under uppstart :

  • 1 switch var trasig och ersattes med en ny.


  • Disksystemet (hårddiskarray) startade inte som planerat, vilket påverkade bl.a. till det faktum att diskenheter och utskrift inte fungerade. Disksystemet har tre identiska partitioner som verifierar varandra.


  • I disksystemet hade moderkortets batteri skadades. Batteriet är nödvändigt för start, för utan batteriet kommer moderkortet inte att vakna och systemet kan inte starta.

 

Tillsammans med leverantören och enhetens tekniska support (i Indien) startades en del av disksystemet, vilket gjorde att de sista tjänsterna kunde fungera. Driften var beroende av en sektion under två dygn, varefter ett nytt moderkort togs emot och alla tre sektionerna togs i bruk.

 

Vad lärde vi oss?

  • Även om bytet var välplanerad i förväg kan allt hända när det kommer till enheter som använder elektronik. Till exempel, enligt leverantören av moderkortsutrustning, kan batteriet inte gå sönder i en enhet som är cirka tre år gammal, eftersom de är planerade för att hålla i 10 år utan fel.


  • Det är bra att regelbundet öva på krisresiliensen hos system och tjänster.


  • Företaget har en uppdaterad plan för återhämtning och kontinuitet av verksamheten.


  • Det kunde ändå ha varit möjligt att modellera krisen och testa kriskommunikationsplanen och verksamheten enligt den.


Utan fel på disksystemet skulle vi ha testat storskalig återställning av filer från säkerhetskopior. Tidsfönstret som angavs för avbrottet var inte tillräckligt för storskalig filåterställning.


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av

Informationssäkerhet och cybersäkerhet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page