top of page

Cybersäkerhet


Cybersäkerhet omfattar allt från mjukvara till åtgärder som syftar till att säkra till exempel enheter och information från attacker, störningar och andra faror. Betydelsen av cybersäkerhet har vuxit ännu mer de senaste åren.


 

Cybersäkerhet bekämpar hot via nätet


Elektroniska och internetberoende funktioner är vanliga idag och en stor del av nationell kritiska infrastruktur är också beroende av dem. Av denna anledning kan vikten av cybersäkerhet inte understrykas tillräckligt. Man kan bara föreställa sig vad som skulle hända om funktioner som är viktiga för samhället plötsligt slutade fungera, till exempel till följd av en cyberattack.


Den elektroniska betalningstrafiken skulle upphöra, kommunikationen via nätet skulle bli omöjlig och leveransen av många saker, som el och vatten, skulle snabbt upphöra. I vardagen orsakar även små störningar i t.ex. sociala medietjänster eller e-post ofta stor irritation. För att förhindra större skador har länderna förberett sig på att upprätthålla cybersäkerheten på allvar.


I Finland arbetar Cybersäkerhetscentret, som inrättades 2014 och verkar under överinseende av Traficom, för cybersäkerhet. Utöver detta är cybersäkerhet extremt viktigt för företag och organisationer idag, så efterfrågan på experter inom området är stor och fortsätter att växa.


 

Cybersäkerhet berör alla


Även om du inte ser dig själv som en viktig måltavla, betyder det inte att du inte kan bli ett offer för cyberbrottslingar. Cyberkriminella väljer ofta sina mål helt slumpmässigt och använder automatiska attacker för nätfiske, dataintrång och distribution av skadlig programvara.


Cyberbrottslingar är inte en enad grupp, utan inkluderar en mängd olika parter med sina egna motiv. Dataintrång och andra former av brottslighet på nätet ingår i verktygslådan hos till exempel organiserad brottslighet, terroristgrupper och nationella aktörer.


Utöver privatpersoner och företag är cybersäkerhet en viktig del av nationellt försvar och krigföring. Även om stora företag och organisationer kan vara attraktiva mål för cyberkriminella, kan otillräckliga åtgärder för att ta hand om din egen cybersäkerhet orsaka många typer av skada.


Dessa inkluderar:

  • förlust av pengar

  • identitetsstöld

  • kontokapning

  • förlust av data

  • låsa personliga filer

  • förlust av integritet


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av


Informationssäkerhet och cybersäkerhet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page