top of page

Vad är skillnaden mellan informationssäkerhet och cybersäkerhet?


Två begrepp som lätt förväxlas med varandra är cybersäkerhet och informationssäkerhet. Dessa kan ofta användas som synonymer till varandra i dagligt tal. Även om begreppen ofta används i samma syfte finns det skillnader mellan informationssäkerhet och cybersäkerhet.


  • Cybersäkerhet fokuserar på att garantera säkerheten för information, informationssystem och enheter i onlinemiljön.

  • Informationssäkerhet omfattar att säkra information bredare. Informationssäkerhet innefattar även fysisk lagring av information och begränsning av åtkomst till information utanför den digitala miljön.

  • Hot mot cybersäkerhet och informationssäkerhet är delvis olika. Medan cybersäkerhet syftar till att förhindra skador orsakade av skador som skadlig programvara, innefattar informationssäkerhet också förebyggande av alla typer av informationsspridning och falsk information.

 

I ljuset av dessa skillnader kan cybersäkerhet betraktas som ett område av informationssäkerhet. Utöver detta kan informationssäkerhet lätt förväxlas med dataskydd, som avser lämplig och laglig användning och insamling av personuppgifter.


Informationssäkerhet och cybersäkerhet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page