top of page

Med tanke på tillgänglighet


Hur ska tillgänglighet beaktas vid anskaffning av digitala tjänster eller vid utveckling av innehåll eller teknisk tjänst för digitala tjänster?


  1. Det är bra för läroanstalten att ha en checklista för tillgänglighet eller andra instruktioner för de som ansvarar för upphandling.


  2. Tillgänglighet beaktas i kvalitetspoängen av anbud.


  3. Kunskap om tillgänglighet krävs från tjänsteleverantören. Leverantören rapporterar tillgänglighetsnivån för den onlinetjänst som erbjuds. När tjänsten är klar ansvarar leverantören för att tillgänglighetsbeskrivningen levereras. Om det finns brister i tillgänglighetsbeskrivningen kommer en tidsplan överens om när bristerna ska åtgärdas.


  4. Det rekommenderas att läroanstalten utser en tillgänglighetsombud eller arbetsgrupp, som ansvarar för att bedöma tillgängligheten av tjänster. Det är också bra att göra användarstudier och tester med olika användargrupper (t.ex. syn- och hörselskadade).

 

Tillgängligt innehåll måste uppfylla de fyra principerna för webbtillgänglighet ("POUR-principerna"):

 

Uppfattbart (Perceivable) – innehållet ska vara tillgängligt för minst ett av användarens sinnen. Till exempel beskrivs bilder med alternativ text för synskadade användare.

Användbar (Operable) – innehåll kan hanteras med olika verktyg. Till exempel kan personer som inte kan använda en mus styra innehåll med enbart tangentbordet. Det vill säga att du kan flytta på webbplatsen med piltangenterna.

Förståeligt (Understandable) – tydligt och enkelt språk och förutsägbara och konsekventa gränssnitt används. Meningar ska inte vara för långa. Detta hjälper personer med kognitiva begränsningar eller särskilda lässvårigheter.

Pålitlig (Robust)– webbplatsen eller applikationen ska fungera bra på olika plattformar, webbläsare och enheter, inklusive hjälpmedel.


 

Exempel på att överväga tillgänglighet (på finska)


Tillgänglighet för digitala tjänster

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page