top of page

Ofta ställda frågorVad betyder digital landskapsplanering av utbildning?

Utbildningens digitala landskapsformning avser utbildningsorganisationernas visuella syn, som beskriver de viktigaste elementen, enheterna och funktionerna med hjälp av den valda tekniken. Alla kan själva bestämma innehåll och omfattning. Huvudsaken är att hela landskapet beskrivs på ett ändamålsenligt sätt så att läsaren får helhetsbilden och får mer information vid behov. Det är därför värt att lägga till all nödvändig information (länkar, kontaktpersoner etc.) till landskapet.

 

Vilka tekniker ska användas?

Lämpliga tekniker för att arbeta inkluderar t.ex. ThingLink, Powerpoint, O365 Visio, Canva, H5P (Moodle) och Powtoon.

 

Hur skulle du föra in säkerhetsresultat i din organisations gemensamma kommunikationskanal/system?

Att göra och dokumentera säkerhetsobservationer motiveras genom att organisationen kopplas till den befintliga gemensamma kommunikationskanalen/systemet. Kompetenscampus presenterar två olika implementeringsmodeller från två utbildningsanordnare av olika storlek.

 

Hur skulle du föra in faromeddelanden i din organisations gemensamma kommunikationskanal/system?

Det är motiverat att koppla rapportering och dokumentation av farosituationer till organisationens befintliga gemensamma kommunikationskanal/system. På kompetenscampus presenteras implementeringsmodellen för en utbildningsanordnare med hjälp av ett exempel.

 

Hur skulle du föra kontinuerliga förbättringar och kvalitetsövervakning till din organisations gemensamma kommunikationskanal/system gällande säkerhetsledning?

Att göra och dokumentera ständiga förbättringar och kvalitetsuppföljning motiveras av att organisationen kopplas till den befintliga gemensamma kommunikationskanalen/systemet. På kompetenscampus presenteras implementeringsmodellen för en utbildningsanordnare med hjälp av ett exempel.


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av Marjoriitta Kauppinen, Aino Koskinen, Riikka Pajuvesa-Korkala och Heli Leskelä

Digitalisering i kommunikationen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page