top of page

Utvärdering av digitala pedagogiska lösningar


Vad är digitala pedagogiska lösningar?

Med digitala pedagogiska lösningar menas vanligtvis digitala och andra teknologier som är relaterade till lärande och undervisning antingen direkt eller indirekt. Utöver onlinemiljöer omfattar de t.ex. AR-, VR- och XR-verkligheter.


Inom yrkesutbildningen kan digitala pedagogiska lösningar delas in i tre olika grupper:

  1. Centraliserade gemensamma lösningar, t.ex. studieadministrativa system med användargränssnitt, molntjänster och olika lärmiljöplattformar.


  2. Branschspecifika digitala pedagogiska lösningar och miljöer, t.ex. ProDiags inom fordonsindustrin och Rakennustietos onlinemiljö som betjänar byggandet och dess olika områden.


  3. Andra vanliga lösningar, t.ex. videotjänster, olika lösningar för lärande som innehåller förstärkt verklighet och kommunikations- och visualiseringsapplikationer. (Oppiva Invest o.y. 10/2022.)

Pedagogiskt ledarskap i den digitala tiden

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page