top of page

Ofta ställda frågor


Vad består förmåga av och är det samma sak som kompetens?


En förmåga består av en uppsättning relaterade färdigheter och personalkunnande, kunskap och teknologi, som används i stegen i en process/flera processer. Till exempel kan en organisations marknadsföringsförmåga baseras på interaktivt gemensamt utnyttjande av kunnig personal, den egna organisationens operativa processer, informationsteknologi och finansiella resurser.Förmågor och kompetens samt ledning av kunnande och kompetens diskuteras i olika sammanhang på många olika sätt och att ge en entydig definition i begreppsdjungeln är svårt, för att inte säga omöjligt. Användningen av begreppet är vanligtvis alltid relaterad till perspektivet, t.ex. i övergripande arkitekturarbete är det relaterat till definitionen enligt JHS 179-rekommendationen.


Vad betyder Green ICT?


Konceptet Green ICT (Green Information and Communication Technology) är mer exakt relaterat till miljövänlig design och användning av IT-utrustning, system och tjänster, vilket inkluderar miljövänlig design och användning av IT-utrustning, system och tjänster. Målet med Green ICT är att minska miljöpåverkan från informations- och kommunikationsteknik och främja hållbar utveckling. Det innebär till exempel utveckling och användning av mer energieffektiva enheter och system samt hänsyn till miljöeffekter av digitala tjänster och innehåll.


Vilka fördelar kan mångfald ha i arbetslivet?


Några exempel:

  • Det finns ett behov av arbetskraft i Finland

  • Mångfald är inte bara en fråga om socialt ansvar, det är också en konkurrensfördel för företag och organisationer.

  • Det har studerats att mångfald i team gör att de presterar bättre.

  • Genom att uppmärksamma inkludering och kulturell känslighet i organisationer kan framtidens arbetskultur skapas, samt attrahera och engagera de bästa talangerna.


Vad är ett nätverk?


Ett nätverk är en samarbetsrelation och värdeskapande modell mellan flera aktörer (individer, intressegrupper eller organisationer) baserad på ömsesidig kunskap och delning av resurser, som syftar till att kombinera aktörernas kompetens och resurser för att få synergistiska fördelar (Valtioneuvoston verkostojohtamisen opas) på finska. Det finns dock olika nätverk och deras struktur beror på verksamhetens syfte och karaktär.


Vad är ett ekosystem?


Ekosystem utvecklar ständigt nätverksstrukturer byggda kring en gemensam vision. Nya egenskaper dyker upp i ekosystemet genom interaktioner och beroendeförhållanden mellan aktörer. Utifrån olika mål kan tre nyckeltyper identifieras: kompetens, innovation och affärsekosystem.


Ser video: https://youtu.be/5Lc2RIqUqr4

Ekosystemguide för hållbar tillväxt tillsammans / VTT (på finska) 

Uppdaterad: 8 april 2024

Skapad av Maria Lanteri


Resurser och förmåga att förnya sig

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page