top of page

Ofta ställda frågor


Hur kan man utvärdera nivån på en organisations digitala mognad?

Du kan utvärdera det för din egen organisation med hjälp av en lista för kartläggning av digital mognad.


Hur kan man bekanta sig med de kriterier för god handledning som utarbetats av Utbildningsstyrelsen?

Du kan bekanta dig med dem genom att fördjupa dig i innehållet på den här sidan.


Vilka digitala lärmiljöer finns det och hur utnyttjas digitala lösningar på ett pedagogiskt meningsfullt sätt i handledningen av lärandeprocessen?

Användningen av virtuell verklighet, simulatorer, eCampus, lärandeanalytik, chattbots och artificiell intelligens. Dessa hänvisas till i presentationen "Digitalisering som möjliggörare för lärande inom yrkesutbildning" av Minna Taivassalo, utbildningsråd vid Utbildningsstyrelsen.
 

Uppdaterad 9.4.2024

Skapad av Jouko Ignatius

Stöd och handledning i digitala miljöer

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page