top of page

Ofta ställda frågor


Kan studerande ta med sina egna datorer eller andra enheter till skolan?

  • Ja, i de flesta fall kan studerande ta med sina egna datorer, surfplattor eller andra IT-enheter till skolan, men skolan kan ha specifika riktlinjer och regler för deras användning.


Erbjuder skolan teknisk support för studerandes egna enheter?

  • Vanligtvis erbjuder skolan teknisk support för studerandes egna enheter, såsom vid problem med trådlösa nätverk eller installation av grundläggande programvara.


Finns det begränsningar för studerandes användning av sina egna enheter?

  • Ja, skolan kan ha vissa begränsningar, såsom begränsningar för användning av webbplatser eller hindrande av installation av viss programvara av säkerhetsskäl.


Hur säkerställs skolans datasäkerhet när studerande använder sina egna enheter?

  • Skolan har vanligtvis datasäkerhetsrutiner, såsom att erbjuda säkra nätverksanslutningar och rekommendera säkerhetsprogramvara, för att säkerställa att studerandes användning av egna enheter är säker.


Vad händer om en studerande glömmer sin egen enhet hemma?

  • Vanligtvis har skolan beredskapsplaner, såsom utlåning av enheter eller datorer, så att studerande kan delta i lektionerna även om de glömmer sina egna enheter hemma. 

Uppdaterad 9.4.2024

Skapad av

Riktlinjer för användning av egna verktyg

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page