top of page

Bekanta dig med fallstudier där digitalisering har använts i handledning!


Fallstudie Radar (Tutka) – en hypertydlig applikation som stöder uppföljning av lärande


Radar är en applikation som från början började byggas i Yhdessä enemmän kvalitetsprojektnätverket finansierat av Utbildningsstyrelsen. Ammattiopisto Lives fastighetsskötarutbildning uppmärksammade behovet av att stödja studerandes lärande digitalt, särskilt i lärmiljöer på jobbet, som annars inte alltid är tillgängliga. Dessutom fanns ett behov av tydlig kommunikation till studerande om de uppgifter som ska läras i fastighetsskötarens grundexamen.


Se videon här (på finska). 

Google Classroom – en lärplattform som integrerar grundläggande Google-verktyg som Dokument, Drive, Meet och Kalkylark


I Classroom kan läraren skapa kurser, dela material, ge respons och utvärdera. Plattformen har använts på Ammattiopisto Live sedan 2016. I Classroom arbetar en studerande självständigt oavsett tid och plats, arbetar med material i samarbete med andra studerande eller deltar i en virtuell lektion. Lärmiljön gör det möjligt för studerande och läraren att kommunicera i realtid eller vid en separat överenskommen tidpunkt. Grundpaketet är gratis och tillgängligt för alla Google-kontoinnehavare.

Läroanstalter ingår ett separat avtal med Google och blir Google Workspace for Education-kunder. Studerande får ett konto i miljön som fungerar annorlunda än konsument-kunds Gmail-konton: Google har åtagit sig att säkerställa att studerandes information inte används för att rikta annonsering och deras integritet garanteras i enlighet med EU:s dataskyddsbestämmelser.


Läs om Google for Educations dataskydd


Om det behövs bör du söka efter ytterligare information om ämnet med hjälp av en sökmotor, främst: Google Workspace edu dataskydd implementation guide. Var noga med att titta på från vilken period dokumentet du fick som sökresultat är från. Materialet är uppdaterat och det finns många versioner online.


Fördelar med Google Classroom


 • De flesta studerande förstår logiken i applikationen snabbt, och idag har de allra flesta redan använt Classroom i grundläggande utbildningen. Applikationen är lämplig för användare i olika åldrar och nivåer, även vuxna nybörjare kan lätt lära sig det.


 • Kurser och inlämningsuppgifter är lätta att förbereda och ändra, även om du inte är en erfaren användare av Googles tjänster. Att kombinera olika verktyg på samma plattform gör driften enklare.


 • Plattformen möjliggör olika typer av uppgifter och delning av dem till olika studerande. Differentiering är lätt ur den synvinkeln.


 • Du kan schemalägga när uppgiften skall skickas till studerande.


 • Uppgifter sparas automatiskt.


 • Klassrummet innehåller bedömningsverktyg och en plagiatkontroll.


Utmaningar med Google Classroom


 • Klassrumskursen ser alltid likadan ut, redigeringsmöjligheterna är begränsade, vilket också är en fördel för vissa studerande.


 • Classrooms hanteringsalternativ för hemsidor är begränsade: Om en lärare/studerande har dussintals kurser visas alla på startsidan, och det enda sättet att organisera dem är att flytta kurserna till olika platser i den här vyn.


 • Kurser är lätt bara uppgiftsbanker, som som sådana inte garanterar lärande. Det behövs också aktiviteter online för att locka till aktiv informationsbehandling. Det är dock inte lätt att göra särskilt teoriinformation lätt att förstå och samtidigt intressant på nätet.


 • Studerande kan inte alltid korrigera sina produkter, oavsett hur mycket läraren uppmuntrar och kommenterar.


 • Att använda hjälpmedel för synskadade i klassrummet har ställts inför utmaningar.


Instruktioner angående fallstudien (på finska):


Googles hjälpcenter för lärare om att använda Classroom


Modell för GEM via Google Classroom-modell i LiveRobert Bahr, instruktionsvideo på Google Classroom - presentationen har ett kontext utifrån grundläggande utbildningen, men instruktionerna fungerar även för andra stadiet 

Fallstudie Digitalt stöd av studiestarten vid TTS Työtehoseura (på finska)


I början av studierna ligger fokus på digital handledning och i början säkerställer lärarna de grundläggande färdigheterna för att använda enheterna och det säkerställs att varje studerande kan logga in i systemen och vilka system som behövs för studierna. I den handledning som ingår i orienteringen är det väsentligt att se till att läranderesan kommer igång bra och att studierna eller processen inte omedelbart stöter på systemutmaningar.


Till stöd för handledningen används en digital kurs för inledning av studier skapad i Moodle (TTS eCampus), där grunderna lärs in, startnivån säkerställs och utifrån den görs planer för PUK. En checklista har upprättats för de personer som ansvarar för handledning via intra. Bild på arbetsytan för digital kontroll:Bild Innehållet i den digitala enkäten i början av studierna på TTS Tyotehoseuura
 

Uppdaterad den 11 april 2024

Skapad av Taina Teiramaa-Seger och Miia MäentaustaDigitalisering i lärandeprocessen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page