top of page

Fallstudie ItsLearning vid YSAO (på finska)


ItsLearning är ett lärandehanteringssystem (LMS) som möjliggör effektiv nätlärande såväl som handledning åt studerande samt utvärdering och uppföljning av framsteg.

Flera alternativ finns tillgängliga i Itslearning för att bedöma studerandes kompetens och följa upp framsteg.

 

Några av dem presenteras i denna fallstudie. Rollerna påverkar de olika vyerna, studerande kan se sina egna framsteg, läraren har de mest omfattande rättigheterna och mentorn har tillgång att följa sina egna studerandes framsteg. Som mentorer fungerar t.ex. ansvarige handledare och studerandehandledare. I den här fallstudien lär vi oss hur vi i itslearning-miljön kan handleda studerande, utvärdera hens färdigheter och följa upp hens aktivitet i lärande.


Ladda ner en detaljerad beskrivning!


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av

Digitalisering i lärandeprocessen

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page