top of page

Studerandes själv- och kamratbedömning - SWOT


Styrkor: vad är studerande bra på

Svagheter:

I vilka färdigheter och kunskaper ska studerande utvecklas?

Möjligheter

Hur skulle du kunna utveckla kunskaper och färdigheter under dina studier?

Hot: Vilka saker/situationer kan vara negativa för studerandes utveckling?

 

Uppdaterad den 10 april 2024

Skapad av

Studerandes själv- och kamratbedömning

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page