top of page
b) Studerande utvärderar själv sin kompetens samt kamratvärdering / portfolioarbete

SWOT

Styrkor:

Vad kan studerande bra?

Svagheter:

I vilka kunskaper och färdigheter kunde studerande ännu utveckla?

Möjligheter:

Vilka kunskaper och färdigheter kunde studerande ännu utveckla under studietiden?

Hot:

Vilka saker/situationer kan vara negativa för studerandes utveckling/lärande?


 

Uppdaterad 10.4.2024

Skapad av
Studerandes själv- och kamratbedömning

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page