top of page

Ofta ställda frågor


Vilka metoder använder vi när vi vill stödja studerandes digitala kompetens under lärandet i arbetslivet?

Att stödja studerandes digitala kompetens under lärandet i arbetslivet kräver ett mångsidigt förhållningssätt. Först och främst måste det säkerställas att varje studerande har tillgång till de digitala enheter och tjänster de behöver – såsom datorer, mjukvara och tillgång till de lärmiljöer som behövs under perioden i arbetslivet. Om de saknas är att utveckla digitala färdigheter som att försöka köra bil utan bensin.


För det andra behöver studerande handledning och stöd i att tillämpa digital kompetens och verktyg på arbetsplatsen. Till exempel kan ett mentorsprogram vara en lösning på detta, där mer erfarna yrkesverksamma kan ge stöd och trygghet samtidigt som unga använder sin digitala kompetens på arbetsplatsen.


Det är också viktigt att studerandes framsteg följs upp och utvärderas regelbundet. Om man inte vet hur de har det är det omöjligt att stötta dem på rätt sätt och reagera i tid om problem uppstår.


Och sist, men inte minst, behövs också hjälp av arbetsplatshandledare. De ska vara delaktiga i att planera och genomföra aktiviteter som stödjer studerandes digitala kompetens, och de ska ge studerande möjligheter att tillämpa sina digitala kompetens i praktiska arbetsuppgifter. Det är en win-win-situation när arbetslivet får personal som använder sina digitala färdigheter mångsidigt och modigt i sitt arbete.Hur kan läroanstalterna inom yrkesutbildning stödja studerande som behöver särskilt stöd i digital undervisning och handledning?

Utbildningsanordnare kan stödja studerande som behöver särskilt stöd i digital undervisning och handledning på flera olika sätt.


Det är värt att lära av andra utbildningsanordnare som har erfarenhet av att använda digitala verktyg med studerande som behöver särskilt stöd. Lärarna på Kiipula har till exempel blivit bekanta med användningen av olika digitala verktyg i handledning och stöd för lärande för studerande som behöver särskilt stöd.Hur kan en arbetsplatshandledare stödja studerande under lärande i arbetslivet om att använda de digitala verktyg som behövs inom yrkesområdet?

Förutom utbildningsanordnaren har arbetsplatshandledaren en nyckelroll i att göra studerande på utbildning i arbetslivet förtrogna med användningen av digitala verktyg.


Detta inkluderar inte bara effektiv användning av verktygen utan även säkerhetsaspekterna. Genom att kombinera kontinuerligt stöd, teknisk rådgivning och mentorskap från mer erfarna medarbetare, kan man säkerställa att studerande är väl förberedda för att lyckas med att använda nya digitala verktyg som kommer till yrket.


 

Uppdaterad den 10 april 2024

Skapad av Niko Kyllönen

Studerandes digitala kompetens i arbetslivet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page