top of page

Nerladdningsbart material (på finska)


Lataa tästä esimerkki Saavutettavuuskyselystä (Google Drive)


Lataa tästä ohje, miten teet selkeän esityksen esimerkiksi PowerPointilla. (Google Drive)Organisaatiolla on toimintatavat digitaalisten oppimateriaalien tuottamiseen 


Laatukriteeristöt 


Saavutettavuus 


Tillgänglighet till digitalt läromedel

Tillgängligheten till digitala läromedel gör att alla studerande kan använda och dra nytta av dem, oavsett deras förmåga eller vilka enheter de använder. Tillgängligt läromedel är nödvändigt så att alla studerande, inklusive de med funktionsnedsättning, kan delta jämlikt i utbildningen.


Tillgänglighetsprinciper:

  • Tydlighet: Allt läromedel måste vara märkbart för användarna genom deras sinnen. Detta inkluderar till exempel att tillhandahålla textekvivalenter till bilder för synskadade studerande och tillhandahålla videoundertexter för hörselskadade studerande.


  • Användbarhet: Läromedel måste vara lätta att använda för alla användare, inklusive de med motoriska eller kognitiva begränsningar. Detta inkluderar till exempel att tillhandahålla tydlig och enkel navigering och instruktioner.


  • Kompatibilitet: Läromedel måste vara kompatibla med olika tekniker och enheter så att de kan användas i olika miljöer.


  • Begriplighet: Läromedel måste vara lätta att förstå för alla användare, även de med svårigheter att läsa eller förstå språk. Detta inkluderar till exempel att använda ett tydligt och enkelt språk och att förklara svåra termer.


Fördelar med tillgängligt läromedel:

  • Förbättra läranderesultaten för alla studerande

  • Främja jämställdhet och delaktighet

  • Minska behovet av särskilt stöd

  • Gör undervisningen mer effektiv


 
Ramberättelse "Taikasalo ammattiopisto" (på finska) 

Nedladdningsbart material (på finska)


Lataa tästä esimerkki Saavutettavuuskyselystä (Google Drive)


Lataa tästä ohje, miten teet selkeän esityksen esimerkiksi PowerPointilla. (Google Drive)Organisationen har rutiner för att ta fram digitalt läromedelKvalitetskriterierTillgänglighet


Utvecklings berättelse "Taikasalon ammattiopisto" (på finska)Digitalt läromedel

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page