top of page

Ofta ställda frågor


Vad är artificiell intelligens (AI)?

Artificiell intelligens avser mänskligt utformad mjukvara och möjligen även hårdvara som verkar i den fysiska och digitala dimensionen, som samlar in data från sin omgivning och tolkar den genom att söka efter interna kopplingar i datan . Systemet med artificiell intelligens försöker räkna ut de bästa sätten när det gäller det önskade målet. I grund och botten är artificiell intelligens en imitation av mänsklig intelligens, så det handlar om observation, lärande, problemlösning och beslutsfattande.


Hur kan artificiell intelligens konkret förbättra lärupplevelsen i yrkesutbildningen?

Artificiell intelligens kan individualisera lärstigar genom att tillhandahålla anpassade läromedel, identifiera studerandes styrkor och svagheter och ge respons i realtid. På så sätt blir lärandet ännu mer motiverande och effektivt.


Hur kan jag säkerställa att den artificiella intelligens som används är etiskt hållbar och rättvis i min undervisning

Det är viktigt att vara medveten om de möjliga fördomar av artificiell intelligens och att se till att de algoritmer som används är öppna och transparenta. Lärare bör också följa upp lärandeanalytik kritiskt och se till att alla studerande drar lika mycket nytta av användningen av teknik.


Behöver jag programmeringskunskaper för att använda artificiell intelligens i min undervisning?

Även om en grundläggande kunskap om programmering kan vara användbar, är många AI-applikationer designade för att vara användarvänliga utan djupa programmeringskunskaper. Lärare bör fokusera på att förstå de grundläggande principerna för artificiell intelligens och dess tillämpningar i undervisningen.


Hur påverkar artificiell intelligens studerandes integritet?

Lärare bör vara medvetna om de uppgifter som samlas in av artificiell intelligens och se till att de applikationer som används följer lämplig sekretesspraxis. Det är också viktigt att lära studerande vikten av dataskydd och hur de kan påverka sin egen information.


Hur kan jag integrera AI i min undervisningsplan när tid och resurser är begränsade?

Börja i det små och fokusera på en eller två AI-appar som bäst stödjer dina lärmål. Dra nytta av befintliga resurser och samarbetsmöjligheter med andra lärare och sakkunniga så att du kan dela kunskap och erfarenheter om användningen av artificiell intelligens.


Var kan jag hitta information om tillämpningar för artificiell intelligens som jag kan använda för att använda artificiell intelligens vid framställning av läromedel (läromaterial)?

Vid framställning av läromedel, s.k generativa applikationer, av vilka det finns ett stort antal. För tillfället kan du hitta dem bästFuturetools.io -webbplatsen och i material från finska industripionjärer. Du bör först tänka på en konkret uppgift i ditt eget arbete som du skulle behöva material för (text, bild, ljud) och sedan undersöka vilken applikation som kan användas för att skapa den. Chatt GPT kan särskilt användas för att skapa materialet.


 

Användbara källor (på finska)


Selvityksiä 206 - Tekoälyn käyttömahdollisuudet julkisella sektorilla (sitra.fi)


Europarlamentti hyväksyi tekoälylain – tekoäly on jaettu sääntelyssä neljään kategoriaan riskien perusteella | Ulkomaat | Yle


EU hyväksyi tekoälyrajoitukset – vaaralliset käyttötavat kielletään ensimmäisenä maailmassa | Tivi


Onko EU:n tuore tekoälyasetus ongelma Suomen terveydenhuollolle? STM: ”Kilpailukykyetu” | Kauppalehti


Ytterligare material (på finska) 

Uppdaterad: 9 april 2024

Skapad av Minna Haasio, Päivi Nummenranta, Miia Mäentausta


Artificiell intelligens i utbildningsverksamhet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page