top of page

Prognostiseringens process för information - tolkning - handling (TTT-prosessi på finska)

ITH-modellen kan användas i prognosarbete. I modellen produceras framtidsinformation genom att kombinera information och synpunkter på nuläget och framtiden. I dialogen formas en gemensam förståelse (tolkning) och tänkbara framtida utvecklingskostnader. Den framtida informationen omvandlas i slutändan till strategisk handling. Bild över processen nedan (på finska)
Se videoguiden om ITH-prognosprocessen (på finska)
 

Uppdaterad: 8 april 2024

Skapad av Sari Leppänen, Niko Kyllönen

Framtidsprognostisering i verksamhetsmiljön och i kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page