top of page

En översikt över informationsledning med en expert


En del av Juuse Montonen, Creatido Oy presentationsmaterial vid Informationsledning (Tieto-osaava) projektets TP5-workshopen den 14 augusti 2023 (på finska)Juuse Montonens bild av ledning av och genom information i Informationsledning (Tieto-osaava) projektet 2023 (på finska).

Diagram över informationshantering och dess delområden


Informationsledning

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page